Skip to content

Introducció a Propostes Cat. 1ª versió

Quan les persones pensen una institució per a gestionar algun aspecte de les seves relaciones socials, el que fan és crear un ens intermediari que actua de filtre entre les persones i que amplifica les possibilitats i capacitats del grup.

Aturem-nos en aquests dos conceptes: “Actuar com a filtre” i “Amplificar les capacitats del grup”.

Pots llegir l’article aquí

http://www.europeinmotion.org/ideologia/proemi/introduccio/