Skip to content

Tag Archives: comunicacionn

Estímul-interpretació-resposta. 2ª Part Tema Alejo Vidal Quadras

La base del acte de la comunicació d’una manera molt simplificada la podríem resumir en el següent esquema: Un receptor es sensible a un estímul – El receptor interpreta aquest estímul – el receptor emet una resposta que si hi ha sort, estimularà un altre receptor… etc Hi ha però estímuls que per apresos o […]