Skip to content

Tag Archives: manipulacio

El llenguatge és una eina de manipulació?

Contràriament al que la majoria de la gent pot pensar, el llenguatge no és una eina de manipulació. La creença que el llenguatge té aquesta capacitat és deguda sobretot a dos vicis del pensament occidental, que Minor E. Salas (febrer 2006) anomena “màgia verbal” i “naturalisme lingüístic”. Segons el primer, las paraules exerceixen un poder […]