Skip to content

Idioma i gènere

220px-Is_this_tomorrow-1

idioma, universals, relativisme, gènere, significats, institucions

Quant ens fem la pregunta de si la distinció de gènere en un idioma implica una complexitat en la seva traducció a un altre idioma, el que estem fent és plantejar-nos si cada llenguatge és especific d’una societat i d’una manera de viure el món. Si aquest és el cas, serà impossible la traducció exacte d’un idioma a un altre perquè estarem davant de dues cultures amb dues visions del món diferents. Per tant, les diferencies de gènere entre idiomes seran una mostra d’aquestes diferencies culturals i dificultaran la comprensió d’un idioma i fins i tot de la societat.

L’altre possibilitat és que no existeixi relació entre les formes d’un llenguatge i la soci-cultura mental de les persones que l’utilitzen, en aquest cas, el que es diu en un idioma és un universal que pot traduir-se a un altre idioma. Per tant les diferencies en el tractament del gènere seran irrellevants

Cap de les dues opcions ha estat demostrada o descartada del tot, però el que sembla clar és que cap idioma ens limita la visió del món, però la visió del món ens pot limitar l’idioma.

De tota manera, en establir una comunicació el gènere pot ser tan important com la ètnia, la posició social, la cultura, l’estat anímic o la relació familiar. Cap d’aquests paràmetres acostuma a estar representat gramaticalment, i no ho trobem a faltar. Sabem transmetre la seva importància o significació en altres nivells de la comunicació.

Si vols llegir l’article, tan sols has de fer clic aquí