Skip to content

Crear i emmagatzemar energia a les cases

 

energia, acumular, aigua, hidroelèctrica, casa

Aquest setembre, les companyies elèctriques seguiran amb la seva política d’extorsió i engany, doncs després de cobrar el mínim els últims mesos, ens ho cobraran tot de cop, aprofitant la puja del preu de l’electricitat.

 Les companyies elèctriques son unes Institucions poderoses i poc podem fer contra elles més enllà de pagar, però em d’aprendre de l’experiència i evitar caure en els mateixos errors. Em d’aconseguir desenganxar les cases de la xarxa elèctrica, però intentant en la mesura del possible, no perdre els avantatges que, tenir una bona conexió elèctrica proporciona.

 Ja hi han moltes propostes per dependre el mínim de les elèctriques, utilitzant les anomenades energies renovables, però utilitzar les energies renovables té el problema de que no proporcionen un flux constant d’energia i que per tant, l’energia generada s’ha emmagatzemar en grans bateries. Bateries, que son cares, contaminen i perden capacitat.

El nucli d’aquesta proposta és no tan buscar energies renovables o augmentar-ne la potencia, sinó emmagatzemar l’energia que aquestes energies renovables puguin generar de manera que es pugui utilitzar l’electricitat, sense dependre de si en aquell moment fa sol o no, si fa vent o no, si fa prou fred o prou calor, si tens fusta, etc. i òbviament sense haver d’adquirir costoses bateries.

La proposta és molt senzilla i l’enginyeria de la mateixa es basa tota en sistemes que ja funcionen i que s’apliquen a d’altres coses. Per tant, la tecnologia està a l’abast de qualsevol persona i està provada

 El concepte bàsic és crear un circuit tancat d’aigua que faci funcionar una senzilla i petita central hidroelèctrica
Les normes bàsiques per a les cases individuals que puguin disposar d’aquest sistema de funcionament són:

1 – S’ha de crear un diposit aeri d’aigua que permeti emmagatzemar l’aigua de pluja i la re-incorporada des d’altres fonts.

Fer dipòsits aeris d’aigua és una tècnica que està desenvolupada des de fa molts anys i que no té cap misteri per a un enginyer doncs a tots els pobles n’hi ha de fets. Però seria molt millor si enlloc d’un diposit tancat convencional es converteix tot el sostre de la casa en una bassa o piscina, deixant nomes una petita sortida des del pis inferior, per tasques de manteniment o gaudiment.

El tenir el terrat convertit en basa té dues avantatges: actua como aïllant tèrmic i esmorteeix els canvis de temperatura. Ademés, si s’hi possen plantes tipus nenufars, en desplegar-se a l’estiu esmorteeixen l’impacte de la radiació solar a l’aigua, evitant la seva escalfor i en canvi a l’ivern es repleguen, permeten que el sostre rebi tota la insolació. A més a més, converteixen la part alta de la casa en una zona d’oci, doncs de fet es com tenir una piscina o un estany natural a casa. A més, aquest tipus de cobert també facilita que es puguin instal·lar plaques solars.

2 – S’ha de crear un diposit terrestre per l’aigua de pluja i la del diposit aeri per exemple una basa, un pou, una piscina o estany. La opció idònia seria un estany artificial auto-sostenible, però en molts casos, per qüestions d’espai un pou pot ser la opció mes viable, ocupa menys, permet accedir a aigües freàtiques i manté la temperatura de l’aigua més constant.

El primer punt a tenir present és que s’ha d’establir un circuit tancat entre el diposit aeri i el diposit terrestre, per tant s’ha d’aprofitar tota l’aigua que la taulada recull, o que aflora del terra i enviar-la al diposit aeri o al diposit terrestre depenent de les necessitats. Si el diposit aeri necessita aigua, s’ha d’enviar l’aigua del diposit terrestre al diposit aeri, si el diposit aeri li sobra aigua, aquesta baixa al diposit terrestre.

3 – L’altre punt important és que ha d’existir un bomba o moli alimentat per energies renovables (solar, eòlica, bio-masa, tèrmica, etc) que alci l’aigua del diposit terrestre al diposit aeri (i a poder ser d’una manera silenciosa). Per tant, la principal funció de les energies renovables no es subministrar l’energia de la casa, sinó carregar d’aigua el diposit Es nomes quant el diposit esta ple que poden exercir la funció de subministradores d’energia a la casa.

Per carregar el diposit aeri ens és igual si el subministre es discontinu, si a voltes para d’altres arrenca, si es de dia o de nit; és una tasca perfecta per les renovables que tenen un funcionament impredictible En canvi nosaltres volem disposar d’un flux constant independentment de si és de dia o de nit, fa fred o calor i aixo és perfecte per una bateria com el diposit aeri.

El diposit aeri actua com a magatzem anergètic (com a bateria) acumulant aigua, per transformar-la en energia elèctrica, via caiguda de l’aigua a una mini-central hidró-electrica, a la vivenda. Així disposem d’una manera continua i homogènia electricitat amb les mateixes característiques que la que subministra qualsevol operadora elèctrica i no em de canviar res de la casa ni adaptar electrodomèstics

4 – A poder ser, els sobrants d’aigua i el diposit s’han d’utilitzar pel consum d’aigua potable o de regadiu. Un punt important es que la caiguda de l’aigua fa molt soroll i per tant, el sistema ha de ser tancat si cau per un tub de diàmetre reduït (aprox 20 cm diàmetre). Una altre opció es enlloc de fer un xorro petit (entre 10 litres per segon fins a 200 litres per segon) però intens per moure la bobina, fer un pel·lícula molt amplia que no baixi amb tanta intensitat però que mogui unes pales molt més amplia, en aquest cas, el desplaçament de l’aigua del diposit de dalt al de baix seria en forma d’una cascada molt amplia i més fina que baixaria per una lateral de la casa, això estèticament seria molt mes maco, faria un soroll mes agradable i serviria de refrigerant de la casa, però no se si es pot adaptar fàcilment una turbina a el tipus de moli d’ales amples que això requeriria, ni si realment faria un soroll agradable o si les humitats serien massa fortes.


Així que molt resumidament, el que fem és una petita central hidroelèctrica, però enlloc d’esperar que la pluja ens pugi l’aigua a dalt de la muntanya, aprofitem les renovables per fer-ho nosaltres d’una manera més rapida.

Òbviament, a la casa s’haurien d’implementar a més a més les noves idees sobre cases sostenibles i ben aïllades que ja s’estan aplicant i investigant per tot arreu, i les clássiques idees sobre les anomenades Cases Passives, però això no importa massa perquè ja hi ha molta gent treballant-hi i és fàcil de fer.